1

31 Ιανουαρίου - 1 Φεβρουαρίου Λάρισα

Ξενοδοχείο "Διβάνη" Λάρισα

Ενισχύοντας τον καταλυτικό ρόλο του θεσμού της περιφερειακής διοίκησης στην παραγωγή και υλοποίηση νέων ιδεών και καινοτομίας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με την εφημερίδα «Ελευθερία» διοργανώνουν το Ευρωπαϊκό & 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας, το διήμερο 31 Ιανουαρίου-  1 Φεβρουαρίου 2020, στο ξενοδοχείο Divani στη Λάρισα.

Ζητούμενο του συνεδρίου είναι ο εντοπισμός των νέων επενδυτικών και παραγωγικών τάσεων καθώς και των προκλήσεων που δημιουργούνται για τους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας και η μετατροπή τους σε εφαρμόσιμα στρατηγικά σχέδια με στόχο την ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας και των επιχειρήσεων της, προς όφελος των ανθρώπων και της ελληνικής οικονομίας.

Το συνέδριο υλοποιείται στο πλαίσιο της διάκρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το «Βραβείο Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας 2019» και είναι προσανατολισμένο στις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσεγγίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο θεματικών για την ενίσχυση της οικονομίας, της καινοτομίας, της επιστήμης, της απασχόλησης και της κοινωνικής προόδου αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

Αναλυτικότερα, οι ενότητες και ομιλίες του συνεδρίου διαμορφώνονται ως εξής:

  • Υγεία – Προκλήσεις στόχοι
  • Βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη και κλιματική αλλαγή
  • Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρώπη – Η περιφέρεια Θεσσαλίας το 2030
  • Καινοτομία, επενδύσεις, ανάπτυξη και αναπτυξιακός νόμος
  • Ενεργειακές εξελίξεις – Περιβάλλον – Αχελώος
  • Τουρισμός, θεματικός τουρισμός, αγροτουρισμός, πολιτισμός στους 4 θεσσαλικούς νομούς
  • Εκπαίδευση

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ