ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

To πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες:

Επιβεβαιωμένοι ομιλητές

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ